Vallacker (Till salu)

Erfingi frá

Grafarkoti

- Flott förstaklassbedömd

- Tävlingshäst/Läromästare

- 8.22 på ridegenskaper