Vallacker (Till salu)

Dynur från Margaretehof

- Född 2010

- Hästen med färg

Hermóðodur frá

Hafnarfirði

- Femgångare för de högre klasserna

- Lovande femåring med toppstam !

Flottur från

Skomakarns

Erfingi frá Grafarkoti

- Flott förstaklassbedömd

- Tävlingshäst/Läromästare

- 8.22 på ridegenskaper