Vallacker (Till salu)

Vindur från

Svala Gård

Viktbärande, maffig vallack

Frakki

från  Kristineberg

Välrest snygg fyrgångsvallack